Kamis, 31 Desember 2009

-Fudeil bin Iyadl-

-Fudeil bin Iyadl- salah sahiji ulama salaf nu tos kasohor elmuna, anjeunna kasumpingan hiji jelema menta nasehat,saurna aya 5 perkara nu kudu anjeun jalankeun :
1. lamun anjeun keukeunaan musibah ti allah swt,ucapkeun ieu teh takdir ti allah anu ges jadi kapastian pikeun diri.
2. palihara letah anjeun supaya jalma-jalma leupas tina kanyeunyeurian hate,serta leupas diri anjeun tina dosa.
3. rijki nu geus katerima ku anjeun,kudu ditarima serta sukurkeun kalawan ridho jeung ieman.
4. kudu remen inget kana maot,sahingga dimana ajal datang teu rero deui tapi sadrah.
5. kudu inget ka allah kana undang-undangna,neupi ka leumpang dina jalan nu lempeng nu dipika ridho ku Allah SWT teu ti soledat atanapi ti gebrus ka jurang kamaksiatan.
tangtu anjeun bakal salamet.